Retrofit, reparaties,ombouw en vervanging

Onderhoud - preventief planmatig onderhoud m.b.v. diagnose en prognose 
Retrofit - advisering m.b.t. koudemiddelen, besturingen, regelingen en energiebeheer 
Reparaties - werkzaamheden aan HVAC en proceskoelinstallaties 
Ruilcompressor systeem - wisselen 'oude' voor een gereviseerde compressor 
Storingen - het oplossen van storingen op locatie 
Responstijden - service-actie met verschillende responsetijden mogelijk

EPBD
Vanuit de Europese richtlijn Energieprestatie Gebouwen is het verplicht maatregelen te nemen die de energieprestatie van gebouwen verbeteren. Alle aircosystemen moeten dan ook EPBD goed gekeurd worden. Al onze service engineers zijn EPBD gecertificeerd.

F-gassen verordening
De F-gassen verordening geeft aan hoe en door wie onderhoud en reparaties uitgevoerd dienen te worden en welke eisen aan deze personen en bedrijven worden gesteld. Daarnaast staat in het kader van de ‘zorgplicht’ beschreven hoe vaak onderhoud aan een koelinstallatie moet plaatsvinden.
Bedrijven en service engineers die F-gassen gecertificeerd zijn, voldoen aan deze eisen en geven bovendien extra aandacht aan milieu, veiligheid en kwaliteit. Deze bedrijven zijn herkenbaar aan het NVKL-logo.

Vervanging van de huidige installatie.

 

 Advies betreft de mogelijkheden van uw koelinstallatie?

Neem gerust contact met ons op.