EPBD-Keuring

Vanaf 1 december 2013 is een wijziging Besluit Besluit energieprestatie gebouwen(BEG) en Regeling energieprestatie gebouwen(REG) van kracht voor keuringen van airconditioningssystemen met een totaal opgesteld koelvermogen op gebouwniveau (dit geldt dus ook voor woningen) van meer dan 12 kilowatt(kW). De eigenaar of huurder van een gebouw dient dit systeem om de 5 jaar te laten keuren door een deskundige volgens een voorgeschreven inspectiemethodiek.

De keuring omvat een beoordeling van het rendement van het airconditioningsysteem en de afmetingen in verhouding tot op de koelingsbehoeften (dimensionering) van het gebouw. Na de keuring ontvangt de eigenaar of huurder van het gebouw een keuringsverslag met het resultaat van de keuring met aanbevelingen voor een kostenefficiënte verbetering van de energieprestatie.

Afhankelijk van klasse en bouwjaar van het airconditioningssysteem is er een uiterste eerste keuringsdatum vastgesteld. De deskundige moet in het bezit zijn van het diploma: 'EPBD-airconditioningsystemen A' en/of 'EPBD-airconditioningsystemen B'.

Op
gebouwniveau
opgesteld
vermogen
Bouwjaar van het
oudste in gebruik
zijnde
airconditioningsysteem
Uiterste keuringsdatum Vereist diploma voor
uitvoeren keuring
Klasse 1
12-45 kW
ouder dan 1 december
2003
31 december 2014

Geldig diploma EPBD-A
airconditioningsysteem

of

geldig diploma
koelinstallaties
categorie I, behaald
door afleggen
van
f-gassen categorie 1
examen
in periode 2010
tot 1 december 2013

1 december 2003 tot
1 december 2008
31 december 2015
1 december 2008 tot
1 december 2013
30 juni 2016
1 december 2013 of later 5 jaar vanaf de datum dat
het systeem in gebruik
is genomen

Klasse 2
45-270 kW

en

Klasse 3
> 270 kW

ouder dan 1 december
2003
30 juni 2015

Vereiste diploma's
voor uitvoeren van
keuringen klasse 1
airconditioning-
systemen

en

geldig diploma EPBD-B
airconditioning-
systemen

 

1 december 2003 tot
1 december 2008
31 december 2015
1 december 2008 tot
1 december 2013
30 juni 2016
1 december 2013 of later 5 jaar vanaf de datum dat
het systeem in gebruik is
genomen

Wij als Compac Services zijn gecertificeerd voor zowel EPBD-A als EPBD-B, en kunnen voor uw EPBD keuringen uitvoeren voor alle soorten en maten koelinstallaties.

Voor meer informatie of een offerte aanvraag kunt u een e-mail sturen naar info@compacservices.nl, ons telefonisch bereiken op 0348-410770 of het contactformulier invullen op de site.